Formació

SEAE disposade tres branques en formació, enfocades al públic objectiu al que es destina.

Formació interna

La formació interna es la destinada als treballadors del grup. Aquestes accions formatives tenen com objectiu:

  • Cobrir les necessitats de formació.
  • Millorar la competència professionaldels collaboradors del grup.
  • Estimular la promoció interna.

Per això, es consensua un pla de formació anual amb la representació legal dels treballadors i els responsables de les instal·lacions.

Formació externa

La formació externa es destina a cobrir les necessitatsdel mercat. En aquest sentit, SEAE té un gran reconeixement en el sector de formaciócom especialistes en l'àmbit aquàtic, especialment en segments especials de la població,com els bebès, embarassades i els nens/es en edat escolar.

Paral·lelament a aquestes accions, la tradicióen les activitats formatives en el medi aquàtic ha tingut la seva justa continuïtaten l'activitat física i la salut amb l'oferta de cursos de Fitness Aquàtic.

Formació a mida

La formació a mida es destina a Diputacions, InstitutsMunicipals, Patronats d'Esports, Ajuntaments, Empreses o Centres Esportius que requereixind' una acció formativa amb unes condicions específiques en funció de les seves necessitats.

Aquesta formació s'adapta a les necessitats decada client, dissenyant objectius, continguts, metodologia d'ensenyament i mitjansa les possibilitats de cadascun d'ells.