Gestió Tècnica

Gestió Tècnica és l'àrea que té la relació més directa amb el servei esportiu que s'ofereix a les instal · lacions de SEAE.

Gestió Tècnica té la competència d'adaptar els serveis esportius, estètica i salut a la situació de mercat, actualitzant la proposta i fent funcions de consultoria als centres que formen part de SEAE.

A més de mantenir informades a les instal·lacions esportives pel que fa a les últimes tendències del mercat, té la responsabilitat de vetllar per l'adequada qualitat del servei que s'ofereix en cadascuna d'elles.

L'equip de treball de gestió tècnica es coordina amb altres àrees suport de la societat per crear documentació en relació a millores de gestió en diferents àmbits. En aquest sentit, destaca la definició dels protocols de treball dels tècnics esportius, els contactes amb el Departament de Salut Pública, les propostes de servei per a la millora de la gestió de dades de caràcter personal, etc.

Com a eina de suport a la renovació dels serveis de les instal·lacions, GT revisa i actualitza els programes esportius.

Durant el passat any, s'ha treballat en diversos projectes, entre els quals cal destacar la revisió bimensual de les coreografies de bodyshape, el Programa EF Base, que és un document de suport per a aquelles activitats en les que els nens de fins a 12 anys practiquen activitat física, el Programa StyleDance, en què s'han creat diverses coreografies de diferents estils com a eina de suport, i la col·laboració en el projecte de millora informàtica de la gestió de les sales de Fitness.