Planificació i consultoria

Les actuacions en aquesta matèria es realitzen a través l'empresa SEAE Consultoria i Planificació, SL (www.cipconsulting.es), que forma part del Grup SEAE, i ofereix el servei de consultoria, assessorament i planificació estratègica en el sector multidisciplinari de la gestió esportiva. La seva tasca es basa en tres àrees de la planificació i la gestió esportiva: el desenvolupament d'estudis i projectes, l'assessorament de la gestió esportiva municipal, i l'auditoria de la gestió.


La raó de ser de la SEAE Consultoria i Planificació és l'assessorament en la millora de la qualitat en el servei i l'optimització de la gestió esportiva, tant a nivell intern com extern.