Planificació i consultoria

 

Les actuacions en aquesta matèria abasten les activitats de consultoria, assessorament, i planificació estratègica en el sector multidisciplinari de la gestió esportiva. L'activitat principal d'aquesta línia d'actuació contempla les àrees de planificació i gestió esportiva, el desenvolupament d'estudis i projectes, l'assessorament a la gestió esportiva municipal i l'auditoria de la gestió. En totes aquestes facetes la trajectòria de SEAE com empresa consultora especialitzada és densa i ho acredita la realització satisfactòria de nombrosos encàrrecs de les administracions locals i organismes diversos vinculats a l'activitat esportiva.