Prestació de serveis

Sovint els titulars d'una instal·lació necessiten contractar determinats serveis a empreses externes, però conservant la direcció, l'organització funcional i la gestió econòmica.

En aquests casos la cobertura dels serveis contractats es limita a la programació d'activitats i l'equip d'ensenyants i coordinadors que les desenvolupa (aquàtiques, físiques, salut i a la natura), o també pot incloure altres com el manteniment, la neteja o la atenció al públic.

Els serveis s'organitzen d'acord amb els àmbits següents:

  • Direcció i/o coordinació
  • Programes i personal tècnic
  • Atenció al públic
  • Imatge i comunicació
  • Manteniment
  • Neteja