Organització

La junta d'accionistes és l'òrgan màxim d'administració de la societat. Molts dels socis que la integren, són alhora, treballadors en actiu a la pròpia empresa.
La representació màxima de la societat correspon a la figura de l'administrador únic que recau en FORUS DEPORTE Y OCIO S.L.