Organització

Depenent de la Junta d'Accionistes, com a màxim òrgan de l'organització, l'estructura de direcció i funcionament de Seae són responsabilitat d'un administrador únic, recolzat per un comitè de direcció de sis persones, totes elles responsables de diferents àrees de negoci. Aquest comitè, sota la direcció de l'administrador, és qui decideix les línies estratègiques de l'empresa.

En total Seae té 11 àrees de negoci principals, que són: àrea tècnica, compres, manteniment, administració, assessoria jurídica, recursos humans, administració de personal, imatge i comunicació, informàtica, comptabilitat i les instal·lacions esportives.

En aquestes, tant les de gestió integral com les de prestació de serveis, els equips es componen d'un director i un equip de coordinadors, que es fan càrrec de la totalitat de les funcions que són necessàries per al normal desenvolupament de la gestió.