Història

Origen

Seae es va constituir com a cooperativa de serveis esportius el 1985. El creixement que es va anar produint, tant en nombre d'instal·lacions gestionades, com a personal contractat, va propiciar que el gener del 2001 passés a ser una societat limitada, convertint-se en setembre de 2007 en l'actual societat anònima.

Al mateix temps que es donava aquesta evolució es van anar constituint una sèrie de societats que donen cobertura a la gestió de cada concessió, havent posicionat a data d'avui com un grup d'empreses de reconegut prestigi en l'àmbit de la gestió d'instal·lacions esportives.

Part important de l'èxit del grup ha estat la confiança dipositada pels clients en el nostre treball. Els nostres clients directes (ajuntaments, patronats, etc.) Posen en les mans de Seae seus projectes, instal·lacions o estudis, per al seu desenvolupament i gestió, i la nostra responsabilitat respondre de manera eficaç a les característiques de cada encàrrec.

Actualment, Seae és una empresa de serveis que actua en l'àmbit de l'esport, de l'oci i de la salut, i s'orienta cap al servei integral al client. L'àmplia varietat de serveis i productes que Seae pot oferir s'estructuren en quatre grans línies d'actuació:

  • gestió d'instal·lacions esportives
  • organització, planificació i assessorament
  • formació de recursos humans
  • equipament integral d'instal·lacions esportives
 
A partir del setembre de 2019, seae i les empreses participades passen a integrar-se en la societat FORUS DEPORTE Y OCIO S.L