1. Objecte

Aquesta pàgina web (www.seae.es), propietat de SERVEI D'ENSENYAMENT i ASSESSORAMENT ESPORTIU, SA (en endavant, SEAE), ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per aquesta entitat.

Aquest Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i ús d'aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les condicions generals citades incloses en aquest Avís Legal.

SEAE es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de qualsevol element que integri el disseny i configuració de la seva pàgina web. Per aquest motiu, es recomana que l'usuari llegeixi detingudament les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer ús, ja que aquestes poden sofrir algunes modificacions.