Imprimir

SEAE...

...aposta per la sostenibilitat.
 

SEAE col·labora en el projecte EFISPORT: "Guia de referència de Bones Pràctiques en matèria d'estalvi i eficiència energètica aplicada a instal·lacions i equipaments esportius", a través del'Associació Catalana de la Indústria de l'Esport.

Aquest projecte és el primer estudi en matèria d'estalvi energètic en instal·lacions esportives i busca tenir instal·lacions esportives més eficients des de diferents punts de vista:

  • Econòmicament, amb menor inversió,menor manteniment i major adequació a l'ús.
  • Energèticament, reduint els consums energètics i d'aigua.
  • Mediambientalment, aconseguint menors residus, emissions contaminants i un menor impacte urbanístic.

Considerant aquests tres punts la globalitat a la qual tendir, el projecte se centra especialment en l'eficiència energètica de les instal·lacions esportives.

Per poder plasmar aquest estudi en un manual de bones pràctiques es compta amb la col·laboració del Institut Català de l'Energia(ICAEN).

 
 

<< volver