Productes i serveis
Imprimir

Gestió Externa

A nivell extern, SEAE Consultoria i Planificació s'està consolidant com una empresa líder en el sector de l'assessorament i la consultoria, ja que ofereix un ampli ventall de disciplines de la gestió esportiva estratègica.

En aquest sentit, és important destacar que, a banda de l'elaboració de plans d'equipaments esportius, projectes de gestió, anàlisi de mercats, estudis de viabilitat, estudis d'optimització del manteniment, etc., També s'està treballant en els següents projectes de gran envergadura i projecció:

 

Banc de Bones Pràctiques

En aquesta línia, l'any passat es va iniciar un projecte de col·laboració amb la Fundació Pi i Sunyer i la Diputació de Barcelona, ​​el Banc de Bones Pràctiques. Aquest és un servei que ajuda els ajuntaments que vulguin participar, a identificar i difondre experiències innovadores de govern i gestió de l'àmbit local.

En l'àmbit d'esports, SEAE és qui va realitzar el document que defineix els criteris de bones pràctiques en la gestió esportiva ia més, avalua les experiències dels municipis per detectar aquestes experiències significatives i diferenciadores.

Cercles de Comparació Intermunicipal d'Esports

SEAE Consultoria i Planificació participa, de la mà de la Diputació de Barcelona, ​​en un projecte de gran envergadura, els Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI).

Des de fa 10 anys, l'Àrea d'Esports, juntament amb el Servei de Programació de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns de la Diputació de Barcelona col · laboren en el projecte "Indicadors de Gestió de Serveis Municipals - Cercles de qualitat", un programa dirigit a l'equip de govern i l'equip directiu dels ajuntaments de més de 10.000 habitants, amb l'objectiu d'oferir mecanismes que facilitin l'avaluació d'alguns serveis municipals a través d'indicadors que reflecteixen el nivell d'economia, eficiència i eficàcia de la seva gestió.

Aquest projecte, recull, avalua, analitza i compara una sèrie d'indicadors relacionats amb la gestió esportiva de 52 municipis de la província de Barcelona. Així mateix, es realitzaran una sèrie de tallers que posin en comú els resultats de cada municipi, per intercanviar experiències i bones pràctiques, amb l'objectiu d'impulsar la millora dels serveis esportius i com a conseqüència, la pràctica esportiva.

Aquest pla és un dels serveis més innovadors que s'està oferint al món local des de les administracions públiques. És un important treball en xarxa i de participació dels municipis que poden intercanviar experiències i controlar la pròpia gestió a través d'Indicadors que es recullen anualment.

 

<< volver