Imprimir

SEAE AVANÇA

En aquesta secció volem donar-te a conèixer els nostres nous projectes i les iniciatives que emprenem cada dia per millorar els nostres serveis i la nostra qualitat com a empresa de gestió esportiva.

 

Promogut per INDESCAT, el clúster català de la indústria de l'esport, va presentar la campanya "Junts fem l'esport més sostenible" i el Projecte EFISport, amb la participació de 12 membres de INDESCAT, gestors i proveïdors d'instal·lacions esportives (SEAE, Duet Sports, Eurofitness, Llop Gestió de l'esport, UAB-SAF, Blautec, Fluidra, Hernando & Sauqué, Leitat, Fieldturf Poligras, Rosmiman i Top Consulting Esportiu)

El triple objectiu d'aquest projecte es basa en establir un marc de millora de l'eficiència energètica i elaborar un manual de millors pràctiques que reculli les conclusions, establir un pla de comunicació que permeti divulgar aquestes millors pràctiques als diferents públics implicats en una instal·lació esportiva : directors, usuaris, treballadors, i donar continuïtat a aquest projecte mitjançant el desenvolupament d'altres projectes vinculats: d'innovació, de disseny, de millors pràctiques en disseny i construcció, etc.

En l'informatiu TN Comarques de TV3 i al canal 3/24, es va emetre una notícia sobre el Projecte EFISport, amb imatges rodades a les nostres instal·lacions de Piscines Picornell.

Aquí podràs veure la notícia completa

 

En el nostre afany per obtenir millores i eficiència en les nostres instal·lacions, així com amb la preocupació de respectar el medi ambient, Seae ha iniciat una decidida política en l'ús i aplicació de sistemes d'eficiència energètica i de les energies renovables.

 

En el nostre afany per obtenir millores i eficiència en les nostres instal·lacions, així com amb la preocupació de respectar el medi ambient, Seae ha iniciat una decidida política en l'ús i aplicació de sistemes d'eficiència energètica i de les energies renovables.

 En aquest sentit hem emprès la iniciativa d'actuar sobre els nostres centres aplicant tot tipus d'actuacions en matèria d'eficiència. Per dur a terme aquesta política, SEAE ha signat acord amb APPLUS ENERGY alhora que explora ampliar el marc de les col.laboracións en el camp de l'eficiencia energetica i la implantació de mesures de millora mediambiental.

 Applus + és una companyia líder en assaig, inspecció, certificació i serveis tecnològics, estant present en els 5 continents i oferint els seus serveis en més de 25 sectors. APPLUS ENERGY es crea l'any 2008 com l'empresa de serveis energètics dins del grup APPLUS i basa la seva estratègia en les diverses tecnologies d'eficiència energètica.

 Aquests projectes es realitzen de manera conjunta entre ambdues empreses amb l'objectiu comú de millorar el rendiment i la rendibilitat de les diferents instal·lacions.

 Dins de l'ampli ventall de projectes existents, destaquem els tres més importants que estem desenvolupant actualment en els nostres centres.

PLANTES DE COGENERACIÓ EN PISCINES BERNAT PICORNELL

L'objectiu principal d'aquest projecte de cogeneració és reduir la despesa energètica existent a les Piscines Bernat Picornell, gràcies a la implementació i explotació d'una planta de cogeneració (tecnologia d'alta eficiència energètica) per part d'Applus i sense inversió per part de SEAE .

La incorporació d'aquesta planta de cogeneració permetrà obtenir energia útil amb un cost inferior al que s'hauria mitjançant un sistema de producció energètica convencional, el que suposa al voltant del 15% d'estalvi energètic anual. La planta de cogeneració funciona aproximadament 6.950 hores i cobreix el 76% de la demanda tèrmica del centre, amb un rendiment elèctric equivalent (REE) del 63,82%.

La implantació de la planta de cogeneració significa per al centre un percentatge d'estalvi d'energia primària (PES) del 14,4% equivalent a 1.089 MWh / any i una reducció d'emissions de CO2 a l'atmosfera de 390 tones / any.

La planta de cogeneració instal·lada es basa en un motor alternatiu de combustió interna de gas natural, que genera simultàniament energia elèctrica i energia tèrmica en forma d'aigua calenta, procedent del circuit de refrigeració d'alta temperatura del motor i de la caldera de recuperació dels gasos d'escapament.

La inversió se situa al voltant dels 600.000 € i la durada del contracte per a l'explotació de la planta és de 12 anys.

PROJECTES DE CONVERTIDORS DE FREQÜÈNCIA

L'objecte d'aquest pla és desenvolupar i implantar un projecte d'eficiència energètica basat en la instal·lació de variadors de freqüència en bombes, ventiladors i altres elements en els sistemes de funcionament dels nostres centres. L'acord, vàlid per a tots els centres de Gestió Integral de SEAE, té una vigència de vuit anys i esperem aconseguir un estalvi d'energia mínim del 30% del consum anterior.

Emprendre aquest projecte suposa una inversió aproximada de 125.000 € aconseguint un estalvi net anual de 65.000 € dels quals el 50% (32.500 €) seria l'estalvi anual per a SEAE.

D'altra banda, a part de les previsions d'estalvi, la instal·lació d'un variador de freqüència afegeix altres avantatges degudes a la regulació de la velocitat. En aquest sentit, entre altres avantatges, disminuirem les avaries mecàniques i elèctriques, reduirem els costos de manteniment i aconseguirem una reducció important de la potència elèctrica contractada.

PROJECTES D'ENLLUMENAT

L'objecte d'aquesta acció és desenvolupar i implantar un projecte d'eficiència energètica en l'enllumenat de l'hotel, a partir del model ESE (Empresa de Serveis Energètics). Applus s'encarrega de dissenyar, construir, finançar i explotar el projecte durant 7 anys, assumint totes les despeses d'inversió i SEAE obté un estalvi energètic des de l'inici de la fase d'explotació.

L'abast del projecte és el conjunt de centres de Gestió Integral de SEAE amb el plantejament del canvi i reposició de les tecnologies actuals d'enllumenat per altres més eficients que provoquin un important estalvi energètic, una millora en la il·luminació dels espais i s'allargui la vida útil de llums i projectors.

 

<< volver