Missió, Visió i Valors

La nostra missió, visió i valors són el reflex dels nostres orígens, la nostra essència i la nostra finalitat

Missió, Visió i Valors

Missió

Oferir als nostres clients el millor i més complet servei d'assessorament i gestió esportiva del mercat, i realitzar una decidida contribució a la societat per fomentar la pràctica de l'esport i millorar la salut de les persones, a través d'una oferta de serveis àmplia, flexible i adaptada a la demanda dels usuaris dels centres que gestionem.

Visió

Ser el grup empresarial de referència i líder en el nostre sector, aportant valor a la societat i als nostres clients i empleats.

Valors

  • L'excellència en la prestació de serveis.
  • Oferir un servei global als clients a través dels nostres recursos humans, proporcionant un alt nivell de formació permanent i en evolució segons les necessitats del mercat.
  • Aconseguir un desenvolupament de negoci sostenible, basat en el respecte de l'entorn mediambiental i en sòlids criteris de responsabilitat econòmica i social.
  • La innovació orientada a la millora contínua en programes preventius, per garantir la seguretat dels nostres usuaris i treballadors.
  • Una alta capacitat d'anticipació i adaptació.
  • Democràcia en les decisions i foment del diàleg i el compromís amb clients, usuaris i treballadors.