Recursos materials

MID executa els seus treballs amb un ample conjunt de màquines, equips, eines i altres elements, necessaris per l'exercici diari deles activitats dels seus treballadors, amb la finalitat de realitzar en les millors condicions les actuacions definides i establertes en el manteniment multitècnic i normatiu.