Productes i serveis
A continuació es defineixen els diferents serveis que MID, la Divsió de manteniment del Grup SEAE, ofereix als seus clients per respondre a les necessitats del sector.
  • Formació: Formació de gestors, Directius, Responsables i tècnics de manteniment en centres esportius. Col.laboradors habituals en formacios de la Diputació de Barcelona i l'AAD de la Junta d'Andalucía.Cursos d'eficiència energètica organitzats pel Clúster de l'Esport INDESCAT.
  • Prevenció de legionel.la: Tractaments i manteniments per la prevenció de la legionel.losi en tots tipus d'instal.lacions de risc. Elaboració de documentació i protocols  legals segons RD 865/2003 i Decret 352/2004. Realització de tractaments a tercers com empresa inscrita en ROESP.
  • Manteniment multitècnic i normatiu: Instal.lació i manteniment de diferent tipus de d'instal.lacions i sistemes de producció i consum: instal.lacions elèctriques de Baixa Tensió, instal.lacions tèrmiques en edificis, RITE, instal.lacions de gas, instal.lacions d'aigua, instal.lacions hidràuliques de depuració de piscines, instal.lacions petrolíferes, manteniment de piscines, pavellons, camps de futbol i d'altres complexos esportius, col.laboració amb empreses instal.lacions Alta Tensió.
  • Plans d'autocontrol: creació de la base de dades i de la documentació necessària per l'elaboració dels Plans d'Autocontrol, segons el decret 95/2000 del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
  • Auditoria i consultoria: Auditoria, revisant i estudiant la gestió tècnica i administrativa del manteniment; auditories per sistemes o instal.lacions puntuals. Consultoria, estudiant , implantant i fent el seguiment de metodologies i plans de gestió, plans de milllora, resolució de problemes tècnic i consultes sobre d'altres aspectes relacionats amb les instal.lacions esportives.
  • Projectes ESE: Projectes desenvolupats per l'eficiència energètica dels centres esportius amb el format ESE i dins un marc d'acord i col.laboració ab empreses punteres en el sector dels serveis energètics.