SEAE Divisió de Manteniment

Sota l'experiència dels 30 anys de gestió del Grup SEAE en centres esportius, es conforma i consolida MID, Divisió de manteniment del Grup SEAE, encarregada de la gestió del manteniment, la conservació i l'eficiència energètica dels centres esportius.

Una aposta que va començar a caminar fa més de 8 anys i que ara fonamenta i vertebra els criteris, propostes i metodologies de manteniment del Grup SEAE, SA., i posa una especial atenció en millorar els serveis de manteniment desenvolupats en les diferents instal·lacions que gestiona.

La nostra política es fonamenta en aplicar criteris d'uniformitat en tots els nostres centres i en l'elaboració de metodologies de treball i protocols adequats a les realitats de les instal·lacions i les seves necessitats així com en el compliment de les diferents Normatives adequades en cada cas.

La Divisió MID assumeix la gestió de la conducció i el manteniment, de forma directa, a tots aquells centres esportius i d'altres edificis que té en règim de concessió o contracte temporal. Cal destacar que l'experiència en el sector del manteniment i la neteja s'estén al llarg d'aquests 30 anys dedicats a la gestió sent l'Àrea de Manteniment del Grup la responsable de vetllar pels nostres centres i d'activar totes les metodologies i criteris que perduren en l'actualitat.

D'aquesta manera la Divisió MID recull l'herència de l'Àrea de Manteniment i aprofita aquesta important base de treball, criteris i compromisos per potenciar i crear una Divisió totalment professional amb capacitat per externalitzar els nostres serveis i que aporta un gran ventall de serveis professionals en l'àmbit del manteniment de les instal·lacions esportives i d'altres.