Legislació i jurisdicció

9. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions d'accés estan subjectes a l'ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui derivar de l'accés a la pàgina web, l'usuari i SEAE acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pugui correspondre.