Responsabilitats

6. Responsabilitat

En qualsevol cas, l'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que SEAE pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, si s'escau, per les condicions particulars d'aplicació.

7. De la qualitat del servei

L'accés al Portal no implica l'obligació per part de SEAE de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

SEAE no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

8. Dels Continguts

SEAE no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través de la pàgina web.