Propietat i Publicitat

4. Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els continguts (d'ara endavant, els 'Continguts') de la pàgina web són propietat intel·lectual de SEAE, llevat que s'especifiqui el contrari. A títol merament enunciatiu s'inclouen entre els continguts els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.

De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de SEAE o, si s'escau, llevat que s'especifiqui el contrari.

L'Usuari haurà de respectar sempre tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de SEAE.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web.

En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets.

5. Publicitat

A la pàgina web s'allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix la normativa que en cada cas puguin ser d'aplicació. SEAE no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.