Accés i ús

2. Accés a la pàgina web

L'usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d'Accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.

Per la seva banda, SEAE informa que no es fa responsable de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i pel qual l'accés pot ser suspès, cancel · lat o resultar inaccessible per motius tècnics.

A més, SEAE es reserva el dret a interrompre l'accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

En conseqüència, en cap cas SEAE es responsabilitza de les conseqüències d'eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva pàgina web.

3. Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona li atribueix la condició d'usuari, per la qual cosa aquest accepta que l'ús sigui sota la seva exclusiva responsabilitat.

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que SEAE posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, la moral o l'ordre públic i, en general, a fer ús conforme a les presents condicions generals.

Especialment, queda prohibit l'ús de la pàgina web amb finalitats lesives als béns de SEAE que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de SEAE o de tercers, si és el cas.

L'usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i, quan sigui necessari, SEAE l'informarà sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d'informació i continguts de la seva pàgina web.

Quant a l'ús dels serveis interactius que, en qualsevol forma, permetin la divulgació de continguts per part de l'usuari a través de la pàgina web, com ara fòrums i, si s'escau, aquells altres que puguin oferir-se en el futur, seran acord a la llei, les presents condicions, les condicions particulars, si escau, la moral, els bons costums i l'ordre públic.